İK Politikası

Bakioğlu Holding İnsan Kaynakları olarak;

  •  “Adil, özgürlükçü, paylaşımcı, eşitlikçi” olmak gibi evrensel değerleri içselleştirmiş nitelikli iş gücü tarafından tercih edilen bir firma olmayı,


  • Dünya ve sektördeki değişimleri kavrayarak, organizasyonu nitelik ve niceliksel bakımdan bu değişime hazırlamayı,


  • Şirket stratejisi doğrultusunda çalışan profilini güncel tutmayı ve şirket stratejisini yeniden tanımlayacak çalışan profilini öngörmeyi,


  • Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda kurgulanan bireysel performans yönetimi sistemi çerçevesinde, çalışanlara gerçekçi ve sürdürülebilir geribildirimlerde bulunarak çalışanların profesyonel gelişimini sağlamayı,


  • Organizasyonun farklı bölümlerinde görevlendirmeler yaparak, çalışana farklı alanlarda kendisini geliştirme,tecrübe edinme ve yönetime katılma fırsatı sunabilmeyi,


  • Mutlu ve huzurlu bir iş ortamını sürekli kılarak çalışan memnuniyetini ve bağlılığını arttırmayı ve


  • Sürdürülebilir İK Politikaları ile stratejik partner olmayı hedefliyoruz.