BAK Akademi; Bakioğlu Holding ve Grup Şirketleri'nde görev alan çalışma arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve gelişim imkanlarını sağlayarak onları daha fazla sorumluluk gerektiren görevlere hazırlamayı ve aynı zamanda gelişimin sürekliliğini hedefleyen Şirket Akademisi'dir. Ortak dil ve kültürün yaratılması kapsamında Bak Akademi, Bakioğlu Grubu çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını; şirket hedefleri ve gelişim hedefleri doğrultusunda belirler, eğitimleri planlar, uygular ve sonuçlarını değerlendirerek eğitim ve gelişim faaliyetlerinin sürekliliğini sağlar.

Bakioğlu Holding İnsan Değerleri ve Kurumsal Gelişim Grup Başkanlığı liderliğinde Bak Akademi, kurumsal davranışın şekillenmesinde farklı gelişim araçları sunmakta; aşağıda belirtilen davranışsal yetkinlik gelişim programları aracılığıyla ortak dil ve kültürün gelişiminde önemli bir rol üstlenmektedir.

Bu doğrultuda BAK Akademi; ilk işe başlayanlar için temel eğitimleri, mesleki gelişimi için gerekli olan teknik eğitimler ve her çalışanın kendi ihtiyacına göre talepte bulunabileceği eğitim kataloğunun yanı sıra,

 • Temel Yetkinlik Gelişim Programı
 • Profesyonel Hayatta Gelişim Programı
 • Yönetici Gelişim Programı
 • Yabancı Dil Katkı Programı
 • Satış Gelişim Programı
 • Mali İşler Gelişim Katkı Programı
 • İnsan Değerleri Gelişim Programı
 • Formen Gelişim Programı
 • 360 Gelişim Değerlendirme Görüşmeleri
 • Dijital Video Öğrenme Platformu vb. kariyer gelişim programlarını uygulamaya almaktadır.

BAK Akademi; Grubun değerleri, Bakioğlu Liderlik Anayasası (Birlik, Aşk, Kararlılık, İnanç ilkeleri) ve tüm bunlardan beslenen yetkinlikleri doğrultusunda;

 • Adalet, hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi evrensel değerlerin hâkim olduğu kurum iklimimiz çerçevesinde sürekli gelişime odaklanmayı, 
 • Çalışanlarımızın tümüne performans ve potansiyeli yüksek olduğunu düşünerek odaklanmayı,
 • Gelecekte oluşacak ihtiyaçlarımıza yönelik becerilerimizi geliştirmeyi,
 • Davranışsal ve teknik yetkinlik gelişim sistematiğini oluşturmayı,
 • Gelişimi dijital olarak takip etmeyi,
 • Kilit çalışanlarımızı elimizde tutmak üzere gelişimlerini desteklemeyi,
 • Hem mesleki hem de liderlik alanlarında geleceğin “Tepe Yöneticilerini” yetiştirmeyi, 
 • Performans ve potansiyelleri yüksek profesyonelleri şirketlerimize çekebilmeyi, 
 • Grup genelinde etkili bir “İnsan Değerleri Planlaması” yapmayı, 
 • Organizasyonel büyümeyi, değişimi desteklemek üzere sürdürülebilir olmayı hedeflemektedir. 

ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sertifikası Sahibiyiz