Bareks, gelecek kuşaklara yaşanabilir, temiz bir çevre bırakmayı amaçlamıştır. Bu amaç için tüm çalışanları ve paydaşları ile çevresel bilinçlendirmenin oluşturulması ve öneminin vurgulanması için gerekli desteğin ve kaynakların sağlanmasını sorumluluk olarak üstlenmiştir.  İş sağlığı ve İş güvenliği için rahat, güvenli, ergonomik ve şeffaf çalışma koşulları sağlamayı amaçlayan Bareks, tüm çalışanlarının önerilerini, risk koşullarını, yasal şartları bir bütün olarak değerlendirerek sürekli iyileştirme için faaliyetler yürütmektedir.  Tüm bu bağlamda amaç ve hedefler;

  • Sıfır İş Kazası
  • Tüm paydaşların katılımı için uygun koşulların sağlanması (Çalışan, Tedarikçi, Müşteri...)
  • Sürekli bilinçlendirme ve farkındalık sağlama
  • Çevre ve İş Güvenliği için risk noktalarının tespiti ve iyileştirmelerin yönetimi
  • Atıkların azaltılması, yönetimi ve değer katma
  • Yeni yatırım ihtiyaçlarında Çevre ve İSG üzerine etkilerin göz önünde bulundurulması
  • Yasal ve diğer şartlara uygunluk 


İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre Politikası

Ürün Güvenliği ve Kalite Politikası

Enerji Politikası


SEDEX (TEDARİKÇİ ETİK DATA PAYLAŞIM SİSTEMİ)

SEDEX; kar amacı gütmeyen, Londra merkezli, web tabanlı çalışan bir sistemdir. Tedarikçilerin üretim tesisleriyle ilgili etik ve sosyal uygulamalarını yönetmesini ve bu bilgileri müşterileri ile paylaşmalarını, tedarik zincirlerindeki sorunları yönetmelerini ve görüntülemelerini ve etik ticaret ile ilgili uluslararası kaynaklara erişimi sağlar.


ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sertifikası Sahibiyiz